شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز در اسناد و مقررات بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی

۲۵۰,۰۰۰ تومان

شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز در اسناد و مقررات بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی
#پژوهشگاه_قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه
ترجمه و تحقیق: دکتر امیر حسین محبعلی
ناظر علمی: دکتر مهدی هادی
چاپ اول – اردیبهشت 1403
قیمت : 250.000 تومان
325 صفحه – رقعی
#نظریه‌های_عمومی_سایر_نهادهای_معاهده‌ای
#اسناد_مرتبط_با_کنوانسیون_منبع_شکنجه
#نظریه‌های_عمومی_کمیته_منبع_شکنجه
#میثاق_بین‌المللی_حقوق_مدنی_سیاسی
#رفتار_انسانی_با_افراد_محروم_از_آزادی
#مجازات‌های_بیرحمانه_غیر_انسانی
#کمیته_حقوق_بشر
شابک: 9786004802857

موجود