آسیب شناسی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ – توجهی

۱۵,۰۰۰ تومان

دکتر عبدالعلی توجهی

چاپ اول _ 300 صفحه _وزیری

#قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

موجود در انبار