تحقیقات قضایی ۱۲_ حقوق عمومی

۱۷,۰۰۰ تومان

صلاحیت مقررات گذاری قوه قضاییه و نظارت بر آن
نظام حقوقی هماهنگی و انتظام میان دیوان محاسبات و سازمان بازرسی
نهادهای بین المللی مرتبط با قوه قضاییه و مزایای عضویت یا همکاری
مفهوم و شاخص های دعاوی خرد اداری
ایجاد هیأت های رسیدگی به شکایات استخدامی در دستگاه های دولتی
تحلیل طرح دعوی ایران علیه آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری در پرتوی رأی صادره در قضیه مصونیت های صلاحیتی دولت (آلمان علیه ایتالیا)

چاپ اول _ رقعی 240 صفحه

#قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

شابک: 9786004800130

در انبار موجود نمی باشد