تحقیقات قضایی ۱۲_ حقوق عمومی

۱۷,۰۰۰ تومان

  • صلاحیت مقررات گذاری قوه قضاییه و نظارت بر آن
  • نظام حقوقی هماهنگی و انتظام میان دیوان محاسبات و سازمان بازرسی
  • نهادهای بین المللی مرتبط با قوه قضاییه و مزایای عضویت یا همکاری
  • مفهوم و شاخص های دعاوی خرد اداری
  • ایجاد هیأت های رسیدگی به شکایات استخدامی در دستگاه های دولتی
  • تحلیل طرح دعوی ایران علیه آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری در پرتوی رأی صادره در قضیه مصونیت های صلاحیتی دولت (آلمان علیه ایتالیا)

چاپ اول _ رقعی 240 صفحه

#قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

در انبار موجود نمی باشد