تحقیقات قضایی ۱۳ـ نظام قضایی

۲۴,۰۰۰ تومان

نشست علمی: چالش های ساختاری _ تشکیلاتی دادرسی اداری در ایران
نشست علمی: بررسی قابلیت نظارت قضایی بر تصمیمات مراجع شبه قضایی
اداره دادگاه به مثابه ابزاری برای اصلاح قضایی: چشم انداز بین الملی
ارتقای کیفیت نظام های قضایی
گزارش پژوهشی: تحلیلی مقایسه ای وضعیت استان های کشور: در سال 1393
گزارش پژوهشی: مسئولیت انتظامی قضات

چاپ اول _ رقعی 300 صفحه

#قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

شابک: 9786004800624

ناموجود