تحقیقات قضایی ۱۳_ نظام قضایی

۲۰,۰۰۰ تومان

  • نشست علمی: چالش های ساختاری _ تشکیلاتی دادرسی اداری در ایران
  • نشست علمی: بررسی قابلیت نظارت قضایی بر تصمیمات مراجع شبه قضایی
  • اداره دادگاه به مثابه ابزاری برای اصلاح قضایی: چشم انداز بین الملی
  • ارتقای کیفیت نظام های قضایی
  • گزارش پژوهشی: تحلیلی مقایسه ای وضعیت استان های کشور: در سال 1393
  • گزارش پژوهشی: مسئولیت انتظامی قضات

چاپ اول _ رقعی 300 صفحه

#قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

در انبار موجود نمی باشد