مجموعه قوانین و مقررات مواد مخدر – جیبی – دکتر حسین ذبحی

۲۵,۰۰۰ تومان

حسین ذبحی
۳۶۰ صفحه – جیبی – آذر ۱۳۹۹
چاپ سوم – قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

 #انتشارات_قوه_قضاییه
#کتاب_جیبی
#قوانین #مقررات
#مواد_مخدر #روان_گردان
#اعتیاد #درمان
#خشخاش #کوکا #تریاک
#آرای_وحدت_رویه
#نظریه_های_مشورتی
#بخشنامه_های_قوه_قضاییه
#قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

موجود در انبار