درس‌گفتارهای مبانی فقهی-حقوقی گزارشگری فساد (آیت‌الله عباس کعبی)

۲۳,۰۰۰ تومان

چاپ اول – ۱۵۲ صفحه – بهمن ۱۳۹۹

قیمت: ۲۳۰۰۰ تومان

#فساد #فقه #رشوه
#کارگزار_حکومتی #تصرف_باطل
#شفافیت #اقناع_افکار_عمومی
#گزارش_فساد #گزارشگری_فساد
#امر_به_معروف #نهی_از_منکر
#پیشگیری_از_مفاسد
#حفظ_مصالح #سلسله_مراتب
#واجب_کفایی #واجب_توصلی
#فساد_ستیزی
#سیاست‌های_حمایتی #سیاست‌های_تشویقی
#احیای_حقوق_عامه
#پژوهشگاه_قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

شابک: 9786227553024

موجود در انبار