فصلنامه رای – شماره ۲۲ – مطالعات آرای قضایی

۳۲,۰۰۰ تومان

#پژوهشگاه_قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه
۱۹۰ صفحه – چاپ شهریور۱۳۹۹

موجود در انبار