راهنمای ارزیابی فساد

۱۴۵,۰۰۰ تومان

نویسندگان: برترام آی. اسپکتور – مایکل جانسون – اسوتلانا وینبورن
مترجم: سمیه عالی
ویراستار علمی: احمد مرکزمالمیری

چاپ دوم – ۲۸۰ صفحه – مهر 1401

نسخه الکترونیک این کتاب را در کتابخوان فیدیبو بخوانید. لینک محصول: کلیک کنید

#فساد #قوه_قضاییه #تفسیر_فساد
#ارزیابی_فساد #مقابله_با_فساد
#مبارزه_با_فساد #روش_شناسی
#حکمرانی #پاسخگویی #شفافیت
#رویکرد_سندرم_محور
#نشانه_های_فساد
#سندرم_های_چهارگانه
#سندرم_الیگارشی_و_طایفه_سالاری
#سندرم_بازار_برتر
#سندرم_کارتل_های_نخبگانی
#سندرم_مقامات_رسمی_پرنفوذ
#راهبردهای_مبارزه_با_فساد
#فساد_اداری #رشد_اقتصادی
#سازمان_های_مدنی #رسانه_ها #نخبگان
#نهاد_حسابرسی #بودجه #خصوصی_سازی
#سازمان_شفافیت_بین_الملل

شابک: 9786229700617

موجود در انبار