فصلنامه رای شماره ۳۲ ـ مطالعات آرای قضایی ـ پاییز ١٣٩٩

۳۲,۰۰۰ تومان

۱۷۶ صفحه – چاپ بهار۱۴۰۰
رقعی – ۳۲۰۰۰ تومان

#تحلیل_آرای_قضایی
#تحلیل_حقوقی
#رسیدگی_قضایی #نقد_رای
#دیوان_عالی_کشور
#دیوان_عدالت_اداری
#دادگاه_تجدیدنظر
#پژوهشگاه_قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

موجود در انبار