ترجمه و توضیح منابع فقهی فسخ نکاح در قانون مدنی (چاپ دوم)

۸۵,۰۰۰ تومان

پژوهشگر: محمد حیدری، قاضی دادگستری

چاپ دوم – مرداد 1400
چاپ اول – اردیبهشت ۱۴۰۰

رقعی؛ ۴۵۵ صفحه
قیمت: ۸۵۰۰۰ تومان

#فسخ_نکاح #عیب #تدلیس
#عیب_مشترک_فسخ_نکاح #جنون
#عیب_مرد_در_فسخ_نکاح
#عیب_زن_در_فسخ_نکاح
#احکام_فسخ_نکاح

#متون_فقهی #ترجمه
#شیخ_مفید_المقنعه
#شیخ_طوسی_المبسوط_النهایه
#شهید_ثانی_مسالک_الافهام
#محقق_اصفهانی_فاضل_هندی_کشف_اللثام
#ابن_براج_المهذب
#محقق_بحرانی_الحدائق_الناضره
#ابن_حمزه_طوسی_الوسیله
#ابن_ادریس_حلی_السرائر
#علامه_حلی_شرایع_الاسلام
#محمدحسن_نجفی_جواهر_الکلام
#فاضل_لنکرانی_تفصیل_الشریعه_کتاب_النکاح
#سیدعلی_طباطبایی_ریاض_المسائل

شابک: 9786229701607

موجود