مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی با طبقه‌بندی جدید (آموزشی-کاربردی)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

سید غلامرضا موسوی
با مقدمه محمود عسکری آزاد

معاونت منابع انسانی قوه قضاییه

چاپ دوم – آذر 1401
415 صفحه وزیری
قیمت: 200 هزار تومان

#انتشارات_قوه_قضاییه
#قوانین_اداری_استخدامی
#سازمان_های_اداری
#سازمان_های_کشوری
#سازمان_های_لشکری
#سازمان_های_تحت_نظارت_رهبری
#ورود_به_خدمت
#گزینش
#آموزش_و_توانمندسازی
#طبقه_بندی_مشاغل
#حقوق_مزایا
#ارزشیابی_کارمندان
#انتقال_و_ماموریت
#ساعات_کار_و_مرخصی
#تخلفات_اداری
#هیات_های_رسیدگی
#خروج_از_خدمت
#بازنشستگی #از_کار_افتادگی #فوت #استعفا #اخراج #انفصال_دائم
#انتشارات_قوه_قضاییه

شابک: 9786004802253

موجود