مجله حقوقی دادگستری؛ شماره ۱۱۱ – پاییز ۱۳۹۹

۴۲,۰۰۰ تومان

چاپ خرداد ۱۴۰۰ – ۳۰۴ صفحه
قیمت: ۴۲۰۰۰ تومان

#پژوهشگاه_قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه
#تحلیل_حقوقی
#رویه_قضایی
#دادگستری
#مجله_حقوقی
#قوه_قضاییه

موجود در انبار