فصلنامه رای شماره ۳۳ – مطالعات آرای قضایی – زمستان ۱۳۹۹

۳۸,۰۰۰ تومان

پژوهشگاه قوه قضاییه

۱۷۶ صفحه – چاپ شده در تابستان ۱۴۰۰
رقعی – ۳۸۰۰۰ تومان

#تحلیل_آرای_قضایی
#تحلیل_حقوقی
#رسیدگی_قضایی #نقد_رای
#دیوان_عالی_کشور
#دیوان_عدالت_اداری
#دادگاه_تجدیدنظر

موجود در انبار