دلالت ماده ۲۶۵ قانون مدنی در اماره دین در پرتو رویه قضایی

۲۴,۰۰۰ تومان

پژوهشگران: رضا باستانی نامقی، جواد پیری، امیرصادق رحمانی
ناظران علمی: بهزاد پورسید، محمد عبدالصالح شاهنوش

چاپ سوم _ شهریور 1400 _ 96 صفحه
#انتشارات_قوه_قضاییه

شابک: 9786004801027

ناموجود