آشنایی با نظام‌های قضایی در حقوق تطبیقی بلژیک

۴,۰۰۰ تومان

تهیه و تنظیم: سوده شاملو

مطالعات تطبیقی
پالتویی – 108صفحه

چاپ اول – ۱۳۹۷
قیمت: 4000 تومان

شابک: 3-069-480-600-978

ناموجود