مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور (جلد ۶ – سال ۱۳۷۹)

۳۶۰,۰۰۰ تومان

#دیوان_عالی_کشور
#انتشارات_قوه_قضاییه

شابک:

 

موجود