اشخاص حقوقی: مسئولیت کیفری و آیین دادرسی

۱۳,۰۰۰ تومان

دکتر عبدالعلی توجهی 
چاپ سوم – ۸۸ صفحه – فروردین ۱۳۹۹
تهیه و تدوین: علی‌اصغر آشوری، مجید صادق‌نژاد

موجود در انبار