تحلیلی بر ماده ۴۵ الحاقی مواد مخدر با تکیه بر نحوه اعمال آن در مراجع قضایی

۲۱,۰۰۰ تومان

 

حسین اعظمی چهاربرج
اداره کل آموزش قوه قضاییه
چاپ سوم – ۱۶۸ صفحه – اردیبهشت ۱۳۹۹

موجود در انبار