تفسیر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در آیینه نظریه‌های کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد و مقایسه آن‌ها با قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

۴۵۰,۰۰۰ تومان

چاپ اول – اسفند 1402
قیمت : 450.000 تومان
590 صفحه – وزیری
#قوانین_ملی_مواد_قوانین_مرتبط
#حق_سلامت_روانی_و_جسمانی
#عناصر_حق_تامین_اجتماعی
#حقوق_اقتصادی_و_فرهنگی
#حق_برابر_مردان_و_زنان
#افراد_دارای_معلولیت
#حقوق_مرتبط_با_کار
#حمایت_خانواده
#حق_مسکن
#تعهد_حمایت
شابک: 9786004802871

موجود