هزار اختیار، وظیفه و نمایندگی دادستان ـ با تجدیدنظر و اضافات

۲۰۰,۰۰۰ تومان

مولف: حسین ذبحی
قاضی دیوان عالی کشور و مدرس دانشگاه

چاپ دوم – خرداد ۱۴۰۰
وزیری جلد نفیس – ۹۳۵ صفحه
قیمت: ۲۰۰هزار تومان

#دادستان
#اختیارات_دادستان
#وظایف_دادستان
#قوانین
#آیین_نامه_ها
#نظریه_های_مشورتی
#انتشارات_قوه_قضاییه
#قوه_قضاییه

شابک: 9786008485377

موجود