نقد آرا در جرایم مواد مخدر و روانگردان

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دکتر حسین ذبحی
قاضی دیوان عالی کشور

چاپ دوم – خرداد ۱۴۰۰
۶۰۴ صفحه وزیری
قیمت: ۱۲۰.۰۰۰ تومان

#انتشارات_قوه_قضاییه
#آرای_قضایی
#نقد_رای
#موادمخدر
#روان_گردان
#دیوان_عالی_کشور
#دادگاه_انقلاب
#قوه_قضاییه

شابک: 61-042-480-600-978

موجود