ضمانت اجراها در حقوق مالکیت فکری (جلد نخست)

۱۷,۰۰۰ تومان

چاپ اول _ رقعی

#انتشارات_قوه_قضاییه
#قوه_قضاییه

موجود در انبار