آیین دادرسی کیفری ویژه اطفال و نوجوانان (بر اساس سر فصل های قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات ۱۳۹۴)

۴۴,۰۰۰ تومان

تدوین: امید شهبازی – حسن باوی

رقعی _ چاپ اول _ 416 صفحه

#قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

موجود در انبار