ملاحظاتی درباره قانون کاهش مجازات حبس تعزیری – چاپ دوم

۲۸,۰۰۰ تومان

رسول احمدزاده ـ مجتبی تام
با مقدمه دکتر غلامحسین الهام
چاپ دوم – ۱۹۲ صفحه – مهر ۱۳۹۹


#قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

 

موجود در انبار