ملاحظاتی درباره قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (چاپ پنجم)

۵۸,۰۰۰ تومان

رسول احمدزاده ـ مجتبی تام
با مقدمه دکتر غلامحسین الهام

رقعی – ۱۹۲ صفحه

چاپ اول – شهریور ۱۳۹۹
چاپ دوم – مهر ۱۳۹۹
چاپ سوم (ویراست جدید) – اردیبهشت 1400
چاپ چهارم – شهریور 1400
چاپ پنجم ـ فروردین 1401

#قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

شابک: 9786004802079

موجود