فصلنامه رای شماره ۳۰ ـ مطالعات آرای قضایی ـ بهار ۱۳۹۹

۳۲,۰۰۰ تومان


#پژوهشگاه_قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

۱۶۰ صفحه – چاپ آبان ۱۳۹۹
رقعی – ۳۲۰۰۰ تومان

(نسخه کاغذی شماره‌های ۲۴ تا ۲۹ بتدریج منتشر خواهد شد)

#تحلیل_آرای_قضایی
#تحلیل_حقوقی
#رسیدگی_قضایی #نقد_رای
#دیوان_عالی_کشور
#دیوان_عدالت_اداری
#دادگاه_تجدیدنظر

موجود در انبار