نشست نقد رأی ۲۹ _ مرجع صالح رسیدگی به جرم حمل و نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره در حجم عمده

۶,۰۰۰ تومان


#پژوهشگاه_قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

۴۸ صفحه پالتویی – چاپ اول – آذر ۱۳۹۹
قیمت: ۶۰۰۰ تومان

#قاچاق #ماهواره #تفسیر_به_نفع_متهم

موجود در انبار