نشست نقد رأی ۲۹ ـ مرجع صالح رسیدگی به جرم حمل و نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره در حجم عمده (چاپ دوم)

۹,۰۰۰ تومان

چاپ دوم – اردیبهشت 1400

۴۸ صفحه پالتویی

شابک: 9786229724279

#قاچاق #ماهواره #تفسیر_به_نفع_متهم

#پژوهشگاه_قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

 

موجود