پژوهش‌های حقوق ثبت ـ شماره نخست ـ پاییز و زمستان ۱۴۰۰

۱۲۰,۰۰۰ تومان

چاپ شده در اسفند ۱۴۰۰
قیمت: ۱۲۰هزار تومان

#تحلیل_حقوقی
#رویه_قضایی
#ثبت
#امور ثبتی

#پژوهشگاه_قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

موجود

شناسه محصول: 101160 دسته: ,